Nowe ulgi podatkowe za 2020 rok

PIT za 2020 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Jakie pojawiły się nowe ulgi podatkowe?
  1. Możliwość odliczenia darowizny na cele walki z COVID-19 w podwójnej wysokości.
  2. Ulga dla działalności gospodarczych umożliwiająca odliczenie straty wstecznej tj. obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020 r. W tym celu podatnik musi wykazać, że w 2020 r. poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskał w 2020 r. łączne przychody z działalności niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. Ulga obejmuje straty do 5 mln zł.
  3. Ulga dla ozdrowieńców COVID-19, którzy przekazali swoją krew i osocze. Stawka za każdy litr pobranej krwi wynosi 130 zł, a za litr osocza z przeciwciałami – 200 zł.
  4. Preferencyjna stawka podatku 5% dla przedsiębiorstw, jeśli uzyskują dochody z tytułu prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»