Pełna księgowość dla spółki

Spółki z o.o. ze względu na złożoność swoich działań zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Nie ma tutaj możliwości jakiegokolwiek wyboru, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, w której księgowość może być pełna lub uproszczona, jeśli przychody za poprzedni rok były niższe niż dwa miliony euro.

Pełne księgi rachunkowe wymagają skrupulatności i drobiazgowości, muszą być prowadzone w oparciu o ustawę o rachunkowości. Najczęściej zleca się ich prowadzenie księgowemu zatrudnionemu w spółce na etacie lub zewnętrznemu biuru rachunkowemu. W pełnych księgach rachunkowych zapisuje się wszystkie bez wyjątku operacje, które związane są z działalnością firmy – zarówno te gotówkowe, jak i bezgotówkowe, np. odszkodowania, wypłaty zaliczek czy transakcje wykonane za pomocą firmowej karty płatniczej. Odzwierciedlenie w księgach musi mieć każdorazowa zmiana stanu konta spółki. W raporcie kasowym zaś muszą być uwzględnione płatności wykonane gotówką. Praktycznie niemożliwe jest więc prowadzenie samemu księgowości w spółce, bez opieki biura rachunkowego, jak często dzieje się w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Sprawozdanie finansowe

Firmy prowadzące pełną księgowość zobowiązane są na koniec każdego roku przygotowywać sprawozdania finansowe – tym bardziej szczegółowe, im większa jest firma. Sprawozdania te przesyła się następnie elektronicznie do Krajowego Rejestru Sądowego, do którego każdy ma dostęp. Składają się na nie: bilans pasywów i aktywów firmy, zestawienie wszystkich operacji finansowych, czyli rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, a więc takie, które nie znalazły się ani w bilansie, ani w rachunku zysków i strat. Dzięki sprawozdaniu finansowemu zyskujemy pełny ogląd wszystkich operacji finansowych w spółce.

Bilans

Aktywa i pasywa są jednymi z elementów pełnej księgowości. Aktywa to, mówiąc najprościej, majątek spółki, czyli pieniądze, ale również meble biurowe, komputery czy firmowe samochody. Pasywa natomiast to źródła finansowania tegoż majątku. Przy czym aktywa muszą mieć swoje pokrycie w pasywach i na odwrót.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest elementem sprawozdania finansowego najczęściej analizowanym. Można go sporządzać w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym. Przy jego sporządzaniu ważna jest zasada współmierności kosztów i przychodów. Wymogiem jest również stosowanie zasady memoriałowej, czyli ujmowanie wszystkich przychodów i kosztów z nimi związanych.

Plusy i minusy prowadzenia pełnej księgowości

Pełne księgi rachunkowe prowadzi się przede wszystkim, aby monitorować finansową sytuację spółki i móc wyliczyć podatek. Jeśli prowadzeniem pełnej księgowości zajmuje się biuro rachunkowe, i tak kontrolę nad całością powinien sprawować zarząd. Koszt prowadzenia pełnej księgowości jest wyższy, ale niesie ze sobą również zalety. Dzięki pełnemu, przejrzystemu obrazowi sytuacji, możemy właściwie planować kolejne inwestycje i działania w firmie oraz efektywnie nią zarządzać.

Usługa dla spółek i dużych firm

5/5 - (23 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»