Po co korzystać z usług Mediatora przy podziale majątku byłych małżonków?

Podział majątku byłych małżonków nie musi być wyczerpującą i kosztowną procedurą. Nie wymaga też założenia sprawy w sądzie. Wystarczy skorzystać z usług Mediatora. Dobry Mediator krok po kroku pomoże przejść przez całą procedurę oraz pomoże wynegocjować korzystny dla Ciebie podział.

Rozwód nigdy nie jest przyjemną sprawą. Niestety, zakończenie małżeństwa nie rozwiązuje wszystkich problemów z nim związanych. Jedną z podstawowych kwestii jest podział majątku. A to – oprócz kolejnego stresu – łączy się również z kolejnym wydatkiem. W jaki sposób zminimalizować sobie związane z tym napięcie oraz koszty?

Co dzielimy po rozwodzie?

Jeżeli przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa nie doszło do podpisania intercyzy, po rozwodzie należy podzielić cały wspólnie zgromadzony majątek pomiędzy byłych małżonków.

Dobro wspólne to:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • dochody z prowadzenia działalności,
  • wszelkie dochody pochodzące z majątku wspólnego, ale również osobistego, np.: zarobek związany w wypożyczaniem czy wynajmowaniem,
  • świadczenia socjalne.

Zgromadzony wspólnie majątek zazwyczaj dzieli się na pół. Niezależnie od tego, czy w trakcie trwania małżeństwa oboje pracowali, czy tylko jedna osoba. Dodatkowo każdy z małżonków zachowuje swój majątek, który zgromadził przed ślubem.

Podział przez sąd

Zwykle do podziału majątku dochodzi w trakcie rozwodu lub tuż po nim. Wówczas w sądzie zakłada się osobną sprawę, która toczy się niezależnie od sprawy rozwodowej. Podział zgromadzonych dóbr poprzez sąd łączy się także z kosztem związanym z założeniem sprawy oraz powołaniem biegłego. Biegły to osoba, która ocenia wartość zgromadzonych rzeczy albo nieruchomości. W skomplikowanych sytuacjach sprawa o podział majątku może trwać nawet kilka lat.

Pomoc Mediatora

Innym sposobem jest polubowny podział majątku bez udziału sądu. Wówczas najlepiej skorzystać z usług Mediatora. Pomoże on w sprawiedliwy sposób rozdzielić wspólny dobytek. Dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

  • Mediator ma doświadczenie i odpowiednią wiedzę, dzięki której klient nie straci na podziale. Często nie wiemy, ile coś jest warte, a godząc się na warunki byłego współmałżonka może się okazać, że proponowany podział jest niekorzystny.
  • Mediator posiada umiejętności negocjacyjne. Pomaga się porozumieć. Dodatkowo kieruje się dobrem swojego klienta, a nie emocjami, które w starciu z byłym partnerem trudno jest uspokoić i podejmować racjonalne decyzje.
  • Mediator zna sposoby ukrywania majątku. To częsta pułapka, w którą wpadają byli współmałżonkowie. Nie zawsze wiemy, jak to sprawdzić, a mediator w takiej sytuacji jest niezwykle pomocny.
  • Koszt polubownego porozumienia się jest dużo tańszy niż zakładanie sprawy w sądzie i korzystanie z usług biegłego.
  • Sprawa związana z podziałem majątku w sądzie czasami toczy się nawet latami. U Mediatora może zakończyć się już po pierwszym spotkaniu.

Po ustaleniu, co komu przypada, wystarczy sporządzić rozdzielność majątkową u notariusza i podpisać umowę podziału majątku.

Porozumienie zamiast emocjonalnej dysputy

Każdy podział majątku wymaga indywidualnego podejścia. Sąd w swoich wyrokach musi być obiektywny. Często wiąże się to z frustracją jednego z małżonków, który czuje się pokrzywdzony po usłyszeniu werdyktu. Korzystając z pomocy Mediatora, byli małżonkowie mają możliwość porozumienia się i takiego podziału, żeby każdy był zadowolony. Dodatkowo nie są obarczeni kosztami sądowymi oraz niepotrzebnymi emocjami, jakie wywołuje spotkanie z byłym partnerem na wokandzie.

 

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»