Czy można ograniczyć odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za jej zobowiązania?

Członek zarządu spółki kapitałowej może ograniczyć swoje kompetencje w zarządzaniu spółką. Nie wpływa to jednak na zakres jego odpowiedzialności, wynikającej z nieregulowania przez spółkę wymagalnych zobowiązań.

Podział obowiązków w spółce a odpowiedzialność za jej długi podatkowe

Nie do przyjęcia jest argument, że członek zarządu nie miał wiedzy o rzeczywistej sytuacji spółki, ponieważ nie brał udziału w jej zarządzaniu, które faktycznie sprawował wyznaczony dyrektor handlowy. Członek zarządu spółki kapitałowej może wprawdzie delegować swoje kompetencje na inną osobę, nie może jednak delegować swojej odpowiedzialności wynikającej z nieregulowania przez spółkę wymagalnych zobowiązań.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2021 r., III FSK 3004/21.

5/5 - (58 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»