Czy można ograniczyć odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za jej zobowiązania?

Członek zarządu spółki kapitałowej może ograniczyć swoje kompetencje w zarządzaniu spółką. Nie wpływa to jednak na zakres jego odpowiedzialności, wynikającej z nieregulowania przez spółkę wymagalnych zobowiązań.

Podział obowiązków w spółce a odpowiedzialność za jej długi podatkowe

Nie do przyjęcia jest argument, że członek zarządu nie miał wiedzy o rzeczywistej sytuacji spółki, ponieważ nie brał udziału w jej zarządzaniu, które faktycznie sprawował wyznaczony dyrektor handlowy. Członek zarządu spółki kapitałowej może wprawdzie delegować swoje kompetencje na inną osobę, nie może jednak delegować swojej odpowiedzialności wynikającej z nieregulowania przez spółkę wymagalnych zobowiązań.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2021 r., III FSK 3004/21.

5/5 - (58 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami