Polski Ład. Kiedy opłaca się otworzyć spółkę z o.o.?

POLSKI ŁAD. Po wprowadzeniu nowych przepisów prawdopodobnie prowadzenie działalności w ramach spółki z o.o. będzie tańszą formą niż prowadzenie działalności gospodarczej na podatku liniowym. Zatem warto przygotować się zastanowić w jakiej formie najlepiej prowadzić działalność po wprowadzeniu nowych przepisów. 

Przy spółce z o.o. zapłacimy 9% podatku i nawet gdybyśmy chcieli wypłacać zyski w formie dywidendy, która jest opodatkowana 19% to mamy łącznie 28%. Ale nie mamy ZUSu i brak jest odpowiedzialności osobistej za zobowiązania.

Przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zmiany na minus to składka zdrowotna od przychodów członków zarządu uzyskiwanych na mocy uchwały. Do tej pory większość osób będących członkami zarządu pobierało wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji, które było opodatkowane progresywnymi stawkami podatkowymi 17% i 32%. W projekcie Nowego Ładu od wynagrodzenia członków zarządu będzie pobierana składka zdrowotna w wysokości 9%.  Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, drastycznie zwiększą się obciążenia podatkowe ponoszone przez członków zarządu.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie spółki z o.o. będą mogli też skorzystać z tzw. CITu Estońskiego. CIT Estoński polega na odroczeniu zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku przez właściciela. 

W razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

tel.: 32 265 40 00, 533 296 069

e-mail: sekretariat@volenti.

Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»