Postępowanie upadłościowe gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela

Co w przypadku, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela? Czy można w takiej sytuacji złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i wobec takiego dłużnika prowadzić postępowanie upadłościowe? 

Otóż, wniosek taki zostanie przez sąd oddalony w oparciu o art. 1 ust 1 Prawa Upadłościowego. Jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela nie ma mozliwości prowadzenia postępowania upadłościowego. Wierzyciel w takiej sytuacji może dochodzić swoich roszczeń od dłużnika w drodze egzekucji. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wobec których może toczyć się postępowanie upadłościowe nawet przy jednym tylko wierzycielu.

Warto zaznaczyć, że dłużnik, który posiada tylko jednego wierzyciela powinien skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości aby zwolnić osoby zobowiązane do złożenia wniosku (członkowie zarządu) z odpowiedzialności z art. 299 KSH tj. odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, jesli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy dopelnić w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości czyli stan niewypłacalności.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»