Ważne zmiany w przepisach podatkowych – luty 2022

VAT – czasowa obniżka stawek podatku

Czasowa obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:

  1. dla żywności objętej obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%,
  2. dla paliw silnikowych – do stawki 8%,
  3. dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą – do stawki 0%,
  4. dla gazu ziemnego – do stawki 0%,
  5. dla energii elektrycznej i energii cieplnej – do stawki 5%.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami