Ważne zmiany w przepisach podatkowych – luty 2022

VAT – czasowa obniżka stawek podatku

Czasowa obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:

  1. dla żywności objętej obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%,
  2. dla paliw silnikowych – do stawki 8%,
  3. dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą – do stawki 0%,
  4. dla gazu ziemnego – do stawki 0%,
  5. dla energii elektrycznej i energii cieplnej – do stawki 5%.
Opinia post

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»