Ważne zmiany w przepisach podatkowych – październik 2022

Akcyza – przedłużenie obowiązywania zwolnienia podatkowego oraz obniżonej stawki podatku

Przepisy przedłużają do końca 2022 r.:
  1. zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
  2. obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną, wybrane paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG) oraz olej opałowy.

Podatek dochodowy – zaniechanie poboru podatku

Przepisy wprowadzają zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy. Zaniechanie dotyczy dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.


Podatek od spadków i darowizn – podwyższone kwoty wolne od podatku

Nowe przepisy podwyższają kwoty zwolnione z podatku dla darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na cele mieszkaniowe. Wynoszą one odpowiednio 10 434 zł (limit dla jednego darczyńcy) oraz 20 868 zł (limit dla wielu darczyńców łącznie). Wzrosły również kwoty wolne od podatku, które wynoszą:

  • 10 434 zł (zamiast 9 637 zł) w I grupie podatkowej,
  • 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w II grupie podatkowej,
  • 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w III grupie podatkowej.

Na korzyść dla podatników zmieniła się również skala podatkowa, tzn. wzrosły górne kwoty określające przedziały skali podatkowej w każdej z trzech grup podatkowych. Progi wynosiły 10 278 zł i 20 556 zł, obecnie jest to 11 128 zł i 22 256 zł. Na niekorzyść podatnika zwiększyły się kwoty bazowe podatku, jakie należy odprowadzić po przekroczeniu danego progu:

  • Przykład 1: po przekroczeniu progu 11 128 zł osoba z I grupy zapłaci podatek 333,90 zł + 5%, a dotąd wynosiłby 308,30 zł + 5 %
  • Przykład 2: po przekroczeniu progu  11 128 zł osoba z III grupy musi zapłacić 1335,40 zł + 16%, a dotąd wynosiłby 1233,40 zł + 16%

Nowe przepisy dotyczą przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od 13 października 2022 r..


VAT – przedłużenie obowiązywania obniżonych stawek podatku

Ustawa przedłuża do końca 2022 r. obowiązywanie obniżonych stawek VAT dla:

  1. podstawowych produktów żywnościowych, nawozów i wybranych środków wykorzystywanych w produkcji rolnej oraz gazu ziemnego – stawka 0%,
  2. energii elektrycznej i cieplnej – stawka 5%,
  3. wybranych paliw silnikowych – stawka 8%.
5/5 - (2 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami