Alerty prawne grudzień 2021

1 grudnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Zadłużonych:

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. LINK.
  • Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. LINK.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się dane dotyczące dłużników niewypłacalnych, dłużników zagrożonych niewypłacalnością lub dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Pozew o rozwód

W dzisiejszych czasach wiele małżeństw kończy się rozwodem. Nie jest to łatwe doświadczenie, zwłaszcza kiedy współmałżonek nie godzi się na współpracę. Nasza Kancelaria posiada bogate

Czytaj więcej»