Alerty prawne styczeń 2021

1 stycznia 2021 r. weszła w życie:

  • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (uprawnienia konsumenckie dla jednoosobowych firm). LINK.

Co zyska przedsiębiorca traktowany jako konsument?

  1. Niemożność wyłączenia prawa rękojmi. Domniemanie istnienia wady fizycznej w chwili wydania rzeczy jeśli wada ujawniła się w ciagu roku.
  2. Zakaz umieszczania w umowach klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych).
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ustawa o opodatkowaniu spółek komandytowych). LINK.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). LINK.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»