Alerty prawne styczeń 2021

1 stycznia 2021 r. weszła w życie:

  • Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (uprawnienia konsumenckie dla jednoosobowych firm). LINK.

Co zyska przedsiębiorca traktowany jako konsument?

  1. Niemożność wyłączenia prawa rękojmi. Domniemanie istnienia wady fizycznej w chwili wydania rzeczy jeśli wada ujawniła się w ciagu roku.
  2. Zakaz umieszczania w umowach klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych).
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ustawa o opodatkowaniu spółek komandytowych). LINK.
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). LINK.
5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»