Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Jednym z korzystnych sposobów na wypłatę pieniędzy ze spółki z o.o. jest wynagrodzenie dla członka zarządu za pełnienie funkcji prezesa zarządu czy też wiceprezesa zarządu. Jest to tzw. wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników i jest alternatywą dla wynagrodzenia wypłacanego w ramach umowy o pracę czy zlecenia.

Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce ma wiele zalet. Przede wszystkim od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu nie odprowadza się składek ZUS. Członek zarządu pobierający wynagrodzenia na podstawie powołania nie jest zgłaszany do ubezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu są opodatkowane podatkiem dochodowym.

Jak technicznie wypłacić wynagrodzenie członkowi zarządu?

Należy sporządzić odpowiednią uchwałę zgromadzenia wspólników i określić w niej wysokość wynagrodzenia lub warunki jego otrzymania. Wynagrodzenie może być wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Art. 2031 [Zasady wynagradzania członków zarządu w uchwale wspólników]

Uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

Reasumując.

  1. Członkom zarządu w spółce z o.o. może zostać przyznane wynagrodzenie.
  2. Wysokość i zakres wynagrodzenia ma charakter uznaniowy.
  3. Kompetencje w zakresie wprowadzania wynagrodzenia z tytułu zasiadania w zarządzie oraz zasad jego przyznawania zachowuje zgromadzenie wspólników.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w tym temacie – zadzwoń do nas.

tel.: 32 265 40 00

e-mail: sekretariat@volenti.pl

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj więcej»