Kredyt we frankach szwajcarskich – nie musisz nic stracić

Jeszcze kilka lat temu banki kusiły nas korzystnymi ofertami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Kolorowe reklamy ze szczęśliwymi nabywcami domów czy mieszkań atakowały na każdym rogu ulicy, a uśmiechnięci pracownicy obiecywali korzystne umowy. Dużo lepsze niż w złotówkach. Dzisiaj reklam już nie ma. Rozmowy z bankami raczej też nie należą do przyjemnych: my chcemy odzyskać pieniądze, bank chce jak najwięcej zarobić. Straszą podpisanymi umowami, klauzulami napisanymi drobnym druczkiem i grożą karami.

Tak, to jest bardzo trudna sytuacja. Zwłaszcza kiedy stajesz do walki sam z rzeszą uzbrojonych po zęby w paragrafy prawnikami bankowymi. Jednak Ciebie również chronią te paragrafy. Potrzebujesz tylko pomocy kogoś, kto pomoże przejść Ci przez to nierówne starcie. Jak możesz korzystnie dla siebie rozegrać tę walkę?

Kredyty we frankach a orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sprawę zadłużenia we frankach można zakończyć na dwa sposoby: zakończenia umowy i rozliczenia się z bankiem lub przewalutowania całego kredytu na złotówki. Oczywiście, takich rozwiązań raczej banki nie proponują swoim klientom. Dla nich oznacza to zbyt duże straty. Po stronie kredytobiorców stoi jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w orzeczeniach wydanych w 2018 i 2019 r. stwierdził, że klauzule abuzywne umieszczone w umowach kredytowych są niezgodne z prawem. Należy je usunąć.

Niezgodne z prawem punkty w umowach

Klauzule abuzywne regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego. Są to zawarte pomiędzy przedsiębiorcom (bankiem) a konsumentem (klientem) niezgodne z prawem postanowienia zawarte w umowie, które są sprzeczne z etyką i naruszają dobro klienta. Okazuje się, że w dokumentach podpisanych z bankiem w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich, takich klauzul abuzywnych jest bardzo wiele.

Jak możemy Ci pomóc

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do naszej Kancelarii, w której pracują prawnicy specjalizujący się w kredytach. U nas Twoja umowa zostanie bezpłatnie przeanalizowana. Wystarczy ją tylko przesłać to kancelarii za pomocą formularza online. W ten sposób dowiesz się, czy w Twojej umowie również znajdują się klauzule abuzywne oraz co dalej można zrobić z kredytem, żeby jak najmniej stracić. W dalszej części współpracy otrzymasz:

  • pełną reprezentację Twojego interesu zarówno w czasie negocjacji z bankiem, jak i w procesie sądowym
  • przerwanie biegu przedawnienia – czyli podpisanie nowej umowy z bankiem na warunkach zgodnym z prawem oraz interesem klienta
  • oszacowanie wartości nadpłaconych rat, które wyniknęły z klauzul abuzywnych zawartych w umowie kredytowej

Unieważnienie umowy

Po analizie umowy, jednym z rozwiązań jest unieważnienie kredytu we frankach. W praktyce oznacza to rozwiązanie umowy i zamknięcie kredytu. Każda a stron – zarówno bank, jak i klient – muszą sobie oddać to, co od siebie otrzymały. Bank zwraca: prowizje od udzielonego kredytu, raty, odsetki oraz wszystkie inne opłaty związane z kredytem. Natomiast klient oddaje otrzymany kapitał, czyli kwotę, którą pożyczył od banku. Po podliczeniu wszystkich należności, albo bank zwraca nadpłatę, albo klient oddaje brakującą część.

Przewalutowanie kredytu

Drugim sposobem jest „odfrankowanie” umowy kredytowej. Umowa nadal jest ważna, nie dochodzi do zamknięcia kredytu, ale do jego przewalutowania na złotówki. Przeliczeniu ulega cała wartość kredytu, a nie tylko ta część, która pozostała do spłacenia. Również wszelkie nadpłaty, odsetki zostają przewalutowane i przeliczone jeszcze raz. Wówczas wartość kolejnych rat spada, a nadpłacone kwoty wliczają się w raty.

Kredyty we frankach szwajcarskich skusiły bardzo wiele osób. Nie jesteś z tym sam. Nie musisz też sam zmagać się z biurokracją bankową. Sytuację da się jeszcze zmienić i korzystnie zakończyć. Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»