Ustawa antyprzemocowa

30 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa antyprzemocowa. Przepisy ustawy chronią ofiary przemocy domowej i mogą być stosowane natychmiast, bez czasu potrzebnego na wydanie wyroku przez sąd. Ich zadaniem jest szybkie i skuteczne działanie.

Dotychczasowe przepisy dotyczące przemocy domowej działały bardziej na korzyść oprawcy niż ofiary. W przypadku interwencji policja mogła jedynie założyć Niebieską Kartę, ewentualnie bardzo agresywnego krzywdziciela zamknąć na 48 godz. Po tym czasie mógł on spokojnie wrócić do domu, w którym przebywała poszkodowana przez niego osoba lub osoby. Ich piekło rozpoczynało się na nowo. Ustawa antyprzemocowa pozwala skutecznie chronić ofiary i wspomagać je w skomplikowanych procedurach sądowych. 

Natychmiastowe opuszczenie mieszkania

Ustawa antyprzemocowa jest pierwszą w Polsce ustawą, która staje po stronie ofiary w momencie, kiedy dzieje się jej krzywda. W trakcie interwencji policja może wydać nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego otoczenia na dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia. Nakaz i zakaz wchodzą w życie natychmiast po jego wydaniu. Ustawa dopuszcza nawet możliwość użycia środków przymusu, jeżeli agresor nie chce dobrowolnie opuścić lokum.

Co się dzieje ze sprawcą po wydaniu nakazu i zakazu?

Kiedy oprawca twierdzi, że nie ma dokąd pójść, policja ma wówczas obowiązek wskazać mu placówki, do których może się udać, takie jak schroniska dla bezdomnych. Dotychczas to ofiara, często z małymi dziećmi, musiała uciekać i szukać schronienia w przytułkach. Tymczasem agresor – zgodnie z prawem – zajmował ich wspólne mieszkanie. Ustawa antyprzemocowa staje więc po stronie ofiar i dba o ich dobro.

Gdy oprawca łamie zakaz…

Działania policji nie kończą się tylko na wydaniu nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się. Ich obowiązkiem jest kontrolowanie, czy oprawca przestrzega ich. W przypadku złamania zakazu lub nakazu, policja ma prawo zastosować areszt, ograniczyć wolność lub nałożyć grzywnę.

Jak zgodnie z nową ustawą pracują sądy?

Jeżeli sprawa trafia do sądu, policja również ma obowiązek dostarczać pisma procesowe oraz pomagać w ustalaniu adresu przebywania oprawcy lub świadków. Sąd w ciągu miesiąca od złożenia wniosku musi rozpoznać się ze sprawą. W niektórych przypadkach czas ten jest skrócony do trzech dni. Dodatkowo ofiary będą zwolnione z kosztów sądowych, mogą liczyć na pomoc psychologiczną, wsparcie prawne, a także leczenie w zakresie uzależnień.

Opieka nad ofiarą

Już wcześniej – przed wprowadzeniem ustawy antyprzemocowej – wprowadzono przepisy, które pozwalają na bardziej skuteczne ściąganie alimentów oraz gwarantują ofiarom wparcie i pomoc, np. psychologiczną z Funduszu Sprawiedliwości. Dotychczas poszkodowany pozostawiony był sam sobie, a problem ze ściągnięciem alimentów pojawiał się nawet po prawomocnym wyroku sądu.

Ustawa na tle innych państw europejskich

Ustawa antyprzemocowa wzorowana jest na podobnie działających rozwiązaniach w Austrii i w Czechach. W Austrii nakaz opuszczenia mieszkania stosowany jest już ponad 20 lat. W Czechach oprócz nakazu opuszczenia mieszkania przez oprawcę, ma on również zakaz kontaktowania się z ofiarami. W listopadzie 2020 r. do tego grona dołączyła Polska.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.

tel.: 32 265 40 00

e-mail: sekretariat@volenti.pl

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»