Zmiana nazwiska w trakcie rozwodu

Przyjęła się praktyka, że po orzeczeniu rozwodu małżonek ma prawo powrotu do nazwiska które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Oświadczenie o zmianie nazwiska należy złożyć przed kierownikiem stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Ale jest również możliwość zmiany nazwiska w trakcie rozwodu, zwłaszcza jeśli trwa on długo i brak jest widoków na inne orzeczenie, niż wyrok orzekający rozwód. Podstawą zmiany nazwiska jest art 9 ust 1 w zw. z art 4 i 10 ust 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Korzystają z tej możliwości osoby, które chcą prowadzić dalsze życie, w tym zawodowe, pod nazwiskiem poprzednim, by np. wypracowany po rozstaniu dorobek zawodowy kojarzył się wyłącznie z ich nazwiskiem rodowym.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»