Zmiana nazwiska w trakcie rozwodu

Przyjęła się praktyka, że po orzeczeniu rozwodu małżonek ma prawo powrotu do nazwiska które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Oświadczenie o zmianie nazwiska należy złożyć przed kierownikiem stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Ale jest również możliwość zmiany nazwiska w trakcie rozwodu, zwłaszcza jeśli trwa on długo i brak jest widoków na inne orzeczenie, niż wyrok orzekający rozwód. Podstawą zmiany nazwiska jest art 9 ust 1 w zw. z art 4 i 10 ust 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Korzystają z tej możliwości osoby, które chcą prowadzić dalsze życie, w tym zawodowe, pod nazwiskiem poprzednim, by np. wypracowany po rozstaniu dorobek zawodowy kojarzył się wyłącznie z ich nazwiskiem rodowym.

5/5 - (1 vote)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami