Zwrot kosztów zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej

Budowanie na terenach górniczych pociąga za sobą ryzyko powstawania szkód górniczych na nowo wybudowanych obiektach.

Dzięki stosowaniu zabezpieczeń jesteśmy w stanie te ryzyko zminimalizować.

Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które w tym przypadku trzeba uwzględnić już na początkowym etapie projektowania.

Gdyby inwestycja nie znajdowała się na terenie objętym negatywnymi skutkami to nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów.

I to jest znacząca różnica dzięki której inwestor może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Odpowiedzialność za zwrot nakładów ponosi kopalnia, której eksploatacja oddziałuje na teren inwestycyjny.

Istotą oszacowania roszczenia jest kosztorys różnicowy, czyli różnica między kosztem wzniesienia obiektu z zabezpieczeniami a kosztem wzniesienia obiektu bez zabezpieczeń.

Ważne! Inwestor może ubiegać się o zwrot po zakończeniu wykonywania zabezpieczeń.

 

5/5 - (20 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom, które doznały szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to rodzaj rekompensaty, która ma na celu

Czytaj więcej»

Prawo karne

Prawo karne stanowi nieodłączną część systemu prawnego każdego państwa, regulując zachowania uznane za przestępstwa lub wykroczenia oraz określając kary lub sankcje, które mogą być nałożone

Czytaj więcej»