Zwrot kosztów zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej

Budowanie na terenach górniczych pociąga za sobą ryzyko powstawania szkód górniczych na nowo wybudowanych obiektach.

Dzięki stosowaniu zabezpieczeń jesteśmy w stanie te ryzyko zminimalizować.

Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które w tym przypadku trzeba uwzględnić już na początkowym etapie projektowania.

Gdyby inwestycja nie znajdowała się na terenie objętym negatywnymi skutkami to nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów.

I to jest znacząca różnica dzięki której inwestor może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Odpowiedzialność za zwrot nakładów ponosi kopalnia, której eksploatacja oddziałuje na teren inwestycyjny.

Istotą oszacowania roszczenia jest kosztorys różnicowy, czyli różnica między kosztem wzniesienia obiektu z zabezpieczeniami a kosztem wzniesienia obiektu bez zabezpieczeń.

Ważne! Inwestor może ubiegać się o zwrot po zakończeniu wykonywania zabezpieczeń.

 

5/5 - (20 votes)

VOLENTI.

Skontaktuj się z nami