Blog prawny VOLENTI

W trosce o Twoje interesy dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Kontrola skarbowa

Liczba kontroli podatkowych w Polsce rośnie. W pierwszym półroczu 2022 roku liczba ta wynosiła 8486 co oznacza wzrost o 16,4 % w skali roku. Zgodnie

Czytaj Dalej »

Pełna księgowość w firmie

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród kilku dostępnych modeli prowadzenia ewidencji, chyba że spełniają przesłanki, które obligują ich do prowadzenie pełnej księgowości. Obowiązek ten dotyczy spółek komandytowych,

Czytaj Dalej »

Ochrona autorskich praw majątkowych

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od

Czytaj Dalej »

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest zasada pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Jednakże nawet od tej zasady ustawodawca przewiduje wyjątki i pomimo zawarcia

Czytaj Dalej »